Tysiące sprawdzonych hodowców psów i kotów oraz schronisk! | PrzybijŁapę.com

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności - Obowiązuje od 01.07.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest EUPHORIC DOG z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 108B / 12, NIP:5213194462, REGON: 362728020, zwana dalej „Usługodawcą” lub „PrzybijLape.com”. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.przybijlape.com
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użytkownik (Osoba prywatna) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Serwis.
Profesjonalista (Hodowca, Schronisko) – korzystający z serwisu, będący hodowcą, trenerem, groomerem, behawiorystą a także weterynarzem lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności związane z zakupem i wychowaniem zwierzęcia, a także jego leczeniem i opieką, i powiązane. Jednocześnie może być on osobą odpowiedzialną za zarządzanie Placówką lub/i Hodowlą.
Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług weterynaryjnych lub kosmetycznych i podobnych związanych ze zwierzętami.
Hodowla – miejsce wykonywania czynności w zakresie hodowli i sprzedaży zwierząt, w szczególności wszystkie hodowle zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce.
Rejestracja – proces utworzenia Konta.
Dane Osobowe - są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres IP, adres email, adres zamieszkania, link do profilu społecznościowego, NIP, Regon, adres prowadzenia działalności
Profil - zbiór informacji odnośnie Profesjonalisty lub użytkownika zamieszczony w serwisie w postaci podstrony serwisu posiadającej unikalny adres URL.
Konto – dotyczący Użytkownika, Profesjonalisty, Hodowli lub Placówki wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
Opłata – płatność za wybrany Pakiet należna Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługę.
Pakiet – wybrany przez Użytkownika zestaw funkcjonalności z wyszczególnioną ceną, czasem trwania lub liczbą dostępnych odsłon ogłoszeń.
Kalendarz – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Profesjonalistę.

Usługodawca świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu
Usługodawca przetwarza dane osobowe każdego, kto korzysta z Serwisu jako Użytkownik lub Profesjonalista. W szczególności są to adresy IP, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii. Musisz wiedzieć, że każda Twoja aktywności w serwisie oraz powyższe dane zostają gromadzone w tzw. logach systemowych i są przetwarzane głównie w celach związanych z realizowaniem usług, czyli np.:
- analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Usługodawcy polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
- wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu. Tutaj również podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Usługodawcy polegający na ciągłym poprawianiu jakości Serwisu oraz zapewnianiu jak największego poziomu bezpieczeństwa oraz w zależności od przypadku, również art. 6 ust. 1 lit. c, czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
- marketingowych Usługodawcy oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach naszych partnerów biznesowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, czyli Twoja zgoda.
- dokonanie wyceny usługi oraz wykonania usługi. Dane, w przypadku realizowania usługi premium, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B - czyli przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy.
- wystawienie FV / spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - w tym wypadku przetwarzane są wyżej wymienione dane oraz m.in. NIP, adres zamieszkania lub zarejestrowania działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C - czyli kiedy przetwarzanie jest konieczne do wywiązywania się przez Usługodawcę z ciążących na nim obowiązków prawnych
- Przechowywanie nieopłaconych zapytań gdzie podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy - art. 6 ust. 1 lit. F RODO

2. Rejestracja w Serwisie
Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Podanie tych danych jest dobrowolne, oparte na Twojej zgodzie, lecz nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z rejestracją w Serwisie w przypadku, gdy nam tych danych nie podasz.
Ponadto możesz podać dodatkowe informacje (numer telefonu oraz region, z którego interesują Cię ogłoszenia), ich podanie jest w pełni dobrowolne.
Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:
- w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Konta – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
- w celach analitycznych i statystycznych – by Usługodawca mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Usługodawcy. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Usługodawcy oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

3. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych
Usługodawca przetwarza Twoje Dane Osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Twoich potrzeb. Działania te mogą polegać na:
- dostarczaniu treści (w szczególności sprzedaży lub adopcji zwierząt, usług związanych ze zwierzętami), które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji;
- dostarczaniu treści (w szczególności sprzedaży lub adopcji zwierząt, usług związanych ze zwierzętami) na podstawie danych umieszczonych przez Ciebie na Koncie;
- dostarczaniu treści (w szczególności sprzedaży lub adopcji zwierząt, usług związanych ze zwierzętami) na podstawie analizy Twoich zachowań w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu ofert sprzedaży lub adopcji zwierząt oraz innych usług związanych ze zwierzętami dostosowany do Twoich preferencji i aktywności.

B. MARKETING

Usługodawca przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
- wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
- wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach;
W celu realizowania działań marketingowych Usługodawca w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Usługodawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama kontekstowa
Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.

2. Reklama behawioralna
Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być w każdym momencie wycofana.

3. Powiadomienia mailowe
Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach. Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane: - w celu świadczenia usługi wysyłki powiadomień – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; dane osobowe które będziemy przetwarzać na tej podstawie to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, aktywność na Twoim Profilu w Serwisie, adres IP, identyfikator internetowy
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawca polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; dane osobowe które będziemy przetwarzać na tej podstawie to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, aktywność na Twoim Profilu w Serwisie, adres IP, identyfikator internetowy
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Usługodawca; dane osobowe które będziemy przetwarzać na tej podstawie to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, aktywność na Twoim Profilu w Serwisie, adres IP, identyfikator internetowy, informacje o płatnościach, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, NIP, Regon

4. Marketing bezpośredni
Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Usługodawcę do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub smsa o ile wyrazisz na te działania Twoją dobrowolną zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

C. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook - dalej jako: „Profil społecznościowy”). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu społecznościowego, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Usługodawcy oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na promowaniu własnej marki.

Pliki Cookies
Cookies to niewielkie informacje, nazywane też ciasteczkami, które wysyła serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika i zapisuje na jego urządzeniu (np. smartfonie, komputerze, laptopie). Dzięki cookies administratorzy stron internetowych mogą w łatwiejszy sposób zarządzać stronami i poprawiać jakość przekazywanych treści. Cookies pozwalają wszystkim serwisom w internecie działać w poprawny sposób.
Umożliwiają one np. zapamiętanie naszych preferencji, kolorów danej strony, unikamy konieczności ustawiania za każdym razem wprowadzania tych samych ustawień, możemy rejestrować produkty i np. głosować w ankietach internetowych. Pozwalają rozpoznać rodzaj urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową, a także odczytać system operacyjnego wykorzystywany na danym urządzeniu, wielkość i rozdzielczość ekranu i strefę czasową. Cookies nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje PrzybijLape.com?
W PrzybijLape wykorzystujemy jedynie te dane, które są niezbędne w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika; te informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, zawarte w logach systemowych (przykładem takiej informacji jest adres IP). Dzięki temu możemy poznać np. dane demograficzne (region, z jakiego następuje połączenie). Adresy IP pomagają też w administracji naszymi serwerami.
Poza plikami cookies wykorzystywane są również inne informacje i technologie wspomagające zarządzanie stronami należącymi do PrzybijLape.com. Dla ułatwienia wszystkie pliki cookies i inne technologie będziemy nazywać łącznie plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje PrzybijLape?
1) Cookies “sesyjne” - to tymczasowe informacje, które są przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki. Są one obowiązkowe aby wiele aplikacji i funkcji działało poprawnie.
2) Cookies “stałe” - są one przechowywane są w urządzeniu przez dłuższy czas. Jaki? Zależy od ustawień, o których decydujesz w Twojej przeglądarce. Dzięki tym informacjom korzystanie ze stron, które odwiedzasz często jest dużo przyjemniejsze i łatwiejsze. Ich przechowywanie nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
3) Cookies “własne” - ustawiane przez serwisy PrzybijLape.
4) Cookies “podmiotów trzecich” - pochodzą one z innych serwisów niż PrzybijLape, np. Google Analytics

Dlaczego PrzybijLape wykorzystuje pliki cookies?
PrzybijLape wykorzystuje pliki cookies do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. W celu autoryzacji konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji. PrzybijLape wykorzystuje też pliki cookies w celach optymalizacji stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Pliki cookies, w szczególności te osób trzecich wykorzystywane są też w celach statystycznych i analitycznych. Są one w pełni anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób.
Pliki cookies wykorzystujemy również do celów remarketingowych. Dzięki nim możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych stronach internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Obejmują one zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy PrzybijLape udostępnia lub sprzedaje pliki cookies innym firmom?
Nie, PrzybijLape nie udostępnia ani nie sprzedaje plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?
Pamiętaj, że zawsze możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies. Najczęściej informacje odnośnie plików cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki. W najpopularniejszych z nich możesz:

- zaakceptować obsługę plików cookies
- zarządzać plikami cookies w kontekście pojedynczych witryn
- zastosować inne ustawienia dla różnych typów plików cookies - blokować lub usuwać pliki cookies

Czy korzystanie z PrzybijLape jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?
Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z serwisu. Szczególnie ciężki może być dostęp do pewnych treści, a nawet logowanie się.

Odsyłacze do innych stron internetowych
Użytkownicy PrzybijLape mają możliwość odsyłaczy lub linków. PrzybijLape nie odpowiada za politykę prywatności na tych serwisach i stronach. Zachęcamy do zapoznania się każdorazowo z podobną polityką prywatności na tych stronach i na innych stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Profesjonalista (np, Hodowca, Weterynarz, Groomer, Trener) ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w PrzybijLape.com odsyłacz (link).

E. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Usługodawcy oraz organów administracji państwowej.
1. Dostawcy usług dla Usługodawcy
W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Usługodawcy takim jak:
- firmy badawcze;
- agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane w trzech poprzednich rozdziałach);
- podmioty powiązane z Usługodawcą;
- podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych;
- podmioty świadczące usługi wspierające komunikację elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi;
- dostawcy klienta pocztowego;
- podmioty świadczące usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej w poprzednim rozdziale).
2. Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

F. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:
- dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, - usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres [email protected].

1. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jak również wobec każdego innego rodzaju przetwarzania danych osobowych, w którym podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. [ to zdanie bym w ogóle usunęła] Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

G. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Konto w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie [a co to za regulamin? Warto by było np. Wrzucić linka do regulaminu, albo odnośnik w tym miescu], jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Konto lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Konta oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

H. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres EUPHORIC DOG z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 108B / 12, NIP:5213194462, REGON: 362728020

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.